©  Foto:

Søndbjerg Bakker - Thyholm

Søndbjerg Bakker

Søndbjerg Bakker er et meget varieret naturområde med dybe slugter, småmoser og søer omgivet af lyng- og skovklædte bakker. Midt i området ligger det 15 m høje Dødbjerg, hvor der fra toppen er vide udsigter over Kås Bredning til Salling. I stenalderen gik en vig af Limfjorden mod vest ind til Søndbjerg by. Nu ligger den tidligere vig som moser og enge med mange blomster og et rigt fugleliv.

Planteliv
Hindbær og brombær danner nogle steder et næsten uigennemtrængeligt krat, der til gengæld er gode skjulesteder for fugle og andre dyr. Fuglene hjælper planterne ved at sprede frø - bærrenes kerner kan tåle at passere fuglemaver - og kan spire, hvor fuglene aflevere dem.

Også hybenroser vokser i de tætte krat. Hybenroser er indført fra Sibirien, men har nu bredt sig mange steder i den danske natur. I den fugige skovbund gror flere slags bregner.