©  Foto:

Sønderborg Golfklub

Golfbanen grænser op til vådområdet Mjang Dam, hvor man kan opleve et varieret fugleliv og iagttage store rovfugle

18-huls bane med storslået udsigt over våd-og naturområdet ved Mjang Dam med et spændende og afvekslende hulforløb, i et let kuperet terræn, dels med gamle læhegn og dels med åbne engstrækninger.