©  Foto:

Sønderho Kirke på Fanø

Sønderho kirke er bygget i 1782 og er bygningsmæssigt unik. Den er bygget som et smalt langskib med "indbygget" tværskib efter den på stedet traditionelle skik, hvorefter man i takt med befolkningsudviklingen tilbyggede "kviste".

Kirkens gamle inventar, en døbefont fra 1200-tallet, alteret fra 1717, et pulpitur til brug for "fattigfolk og fremmed kram", prædikestolen fra 1661 – den stammer efter sigende fra hospitalskirken i Ribe – og skriftestolen flyttede man ind og passede til. Da vægten i gudstjenesten på dette tidspunkt var flyttet fra altertjenesten til ordets forkyndelse, placeredes prædikestolen nogenlunde midt på sydsiden. Kirken havde fået form som en salskirke. Belysningen var tællelys i mange messinglysearme skænket af søfolk i tidens løb. Først i 1932 fik kirken som resten af byen elektricitet. Fra eget elektricitetsværk i øvrigt. Alt dette inventar findes stadig i den store kirke, der i dag kan rumme ca. 450 mennesker. Og så mange er der hver juleaften, selvom byens faste indbyggertal nu kun er omkring 340!

I begyndelsen af 1900-tallet "arvede" kirken de brugte stolestader fra Ribe Domkirke. De er i en stil, man vist nærmest må kalde neogotik.

Under kirkens lave træloft hænger nu hele 15 kirkeskibe. En fregat, der er kommet sejlende til for 200 år siden (den blev fundet i strandkanten) er kirkens eneste krigsskib. Kun få af de andre, som alle er handelsskibe, på nær en redningsbåd og et fyrskib, er egentlige modeller. De fleste er skåret af søfolk efter hukommelsen og foræret til kirken. Nu viser de alle tydeligt sammenhængen mellem søens folk og deres kirke, som den har været det i tidernes løb. Kirkerummet er hvidkalket, og det lave plankeloft gråmalet. Alt inventar er holdt i traditionelle almuefarver. Alt i alt fremtræder kirkerummet venligt, varmt og imødekommende. De oprindelige klare glasruder er skiftet ud med blyindfattede, farvede ruder engang i 1940'erne.

Til erstatning for det gamle udtjente orgel fra 1904, blev der 1. søndag i advent 2006 indviet et nyt orgel til Sønderho Kirke. Det er bygget af Orgelbyggeriet Bruno Christensen og Sønner, Terkelsbøl, og har 16 stemmer, fordelt på 2 manualer og pedal. (1072 piber). 

I kirkens nordvestre hjørne er opstillet gravsten fra o. 1700. De har alle stået eller ligget på kirkegården, men blev placeret inde i kirken o. 1965 for at forebygge yderligere forvitring. Disse gamle sandstensgravsten fortæller deres part af sognets historie. Der findes stadig meget gamle gravminder på kirkegården.

Kirken er i sommermånederne åben mandag - fredag fra kl. 09.00 - 16.00.