©  Foto:

Soluret ved Guderup

Nordeuropas højeste solur står på øen Als

Soluret er placeret i den sydlige udkant af Guderup. Uret er 12 meter højt og dermed Europas højeste. Soluret er placeret på et anlæg der er 28 meter i diameter og tiden kan aflæses med to minutters nøjagtighed, hvilket er enestående for solure. Normalt er nøjagtigheden plus/minus en halv time.
 
Rundt om soluret er der placeret en cirkulær bænk. Det har en del af sin forklaring i fortidens historie, idet uret næsten er placeret på det gamle herredtingssted, hvor de "høje herrer" sad i en cirkel og traf vigtige beslutninger.
 
Europas højeste solur er tegnet af arkitekt Jørgen Larsen/Nordborg og beregningerne er foretaget af en matematik-klasse under adjunkt Mogens Winther fra Amtsgymnasiet i Sønderborg.