©  Foto:

Spøttrup Sø

I 1800-tallet blev søen afvandet for at opdyrke jorden, men i 1994 blev Spøttrup Sø genskabt. Der er et rigt fugleliv og odderen ses også tit ved søen.
Vandretur fra Spøttrup Borg til Fugletårnet og syd om søen ved Vadumvej.