©  Foto:

Sporet ved Hjarup Vådområde - gå en tur ved Sporet ved Hjarup Vådområde lidt uden for Kolding

Sporet ved Hjarup Vådområde ligger ca. 8 km sydvest for Kolding ved landsbyen Hjarup. 
Den afmærkede rute er ca. 3,5 km + 1,5 km (til Søgård Sø) og starter ved det gamle rensningsanlæg på Fløjbjergvej. På markerne i og omkring vådområdet græsser i sommerhalvåret bl.a. de smukke Salers kvæg (se beskrivelser i området). Se ruten her: Hjarup Vådområde - Gåtur

Langs ruten kan man bla. se følgende:

Ved nedkørslen til rensningsanlægget ligger »Karolinehuset«, der antageligt er bygget i 1821 (årstallet er fundet indhugget i et stykke tømmer).
Ved udsigtspunktet har man en fantastisk udsigt over en stor del af bækkens forløb. Oplysninger om bækkens forløb og gensnoning findes på stedet.
Ved granerne findes en informationstavle og foldere. Herfra er der nedgang til vådområdet.
Th. Thomsen, Thomasminde overlod en grusgrav på Søbjergvej til sin medarbejder Peter Mathiesen, som opførte en ejendom her ca. år 1880. Stedet havde en smuk beliggenhed, og i folkemunde kaldte man det »Paradis«. På en banke overfor »Paradis« ses stedet, hvor middelalderborgen Saxehage har ligget. Der er fundet rester af et trætårn. Flere oplysninger på stedet.
I 1926 blev der fundet flere urner i grusgraven umiddelbart vest for Egelund. De fleste var gået itu under jordens nedstyrtning, kun én fandtes med ornamenter. Denne er modtaget og registeret på Koldinghus Museum. Ligeledes fandt man skårene af et lille jernalderkar.
Søgård Sø er dannet ved, at en blok is fra sidste istid ikke helt var bortsmeltet, da isen trak sig tilbage. Her findes et fugletårn, hvor søens fugle kan iagttages. Nærmere oplysninger på stedet.
På Thomasmindes mark blev der i 1889 fundet et stort sølvspænde dannet af to bøjede sølvstænger, der i forbindelserne har form af to hænder. I spændet er indgraveret runer, som danner ordene »Maria« og »Hjælp«. Spændet kan ses på Nationalmuseet.
Hjarup kirke er opført omkring år 1200, da udflytterbyen Hjarup havde vokset sig så stor, at der var råd til et Herrens Hus. Hjarup præstegård, som ligger overfor kirken er en flot, fredet bygning opført lidt før år 1700. Nærmere omtale af disse bygninger findes på stedet.
Broerne over Hjarup Bæk er enestående i Danmark, fordi der ud over vejbroerne også blev bygget private broer over bækken.