©  Foto:

Stagstrup Kirke

Landsbykirken Stagstrup Kirke i Thy er desuden også vejkirke.

Det vil sige, at kirken er lettilgængelig for besøgende, historisk eller arkitektonisk interessant og har udvidede åbningstider.

Find en oversigt over flere vejkirker her.

 

Som alterprydelse tjener et forgyldt kors.


Kalkmaleri i kirkens apsis (alterbillede) fra 1942 af Rud-Petersen.


Kirken er Vejkirke. – Åben for besøgende hele året alle dage kl. 8-17.


I tårnrummet er der en pult med Bibel, Salmebog og Gæstebog.


Postkort med bønner og Bibelcitater fremlagt.
Ved kirkens istandsættelse 1938 blev kirketårn og apsis genopført på det oprindelige fundament.

FOTOS: Niels Clemmensen