©  Foto:

Stauns Havn

Ved landsbyen Stauns ligger den gamle havn, som i dag er bådeplads med fortøjede småbåde i lange rækker. En række sten går ud i vandet og lige nord for denne, er der fundet rester af et moleanlæg, som er dateret til 700-tallet – formentligt er der tidsmæssigt sammenfald mellem denne vikingehavn og Kanhavekanalen.

Stauns Havn ligger for enden af den offentlige sti lige syd for Stauns 21.