©  Foto:

Stavnsholtkirken

Et af arkitekt Johan von Spreckelsens hovedværker. Kirken fremstår masivt og dominerende med sin vældige og kantede bygningskrop. Alligevel har Johan von Spreckelsen fanget det nordiske lys og en uventet lethed ved brug af lyse, gule danske tegl. De brudte vinkler giver skaber et helt landskab af lys og skygge på hve renkelt facadeflade. 

Det store kirkerum følger dagens og årstidens lys nedover de fløjsbløde gule telgstensmure, så besøgende næsten opsluges af det himmelske lys. Netop gennem oplevelsen af de typisk danske bløde og gule tegl har arkitekten formået at skabe forbindelsen mellem det nære dagligliv, det kristne fællesskab og det unikke nordiske lys. 

Noget usædvanligt skyder orglet sig op bag det enkle alterbord, så musikken fylder rummet forfra.