©  Foto:

Steler

22 steler symboliserer den monumentale, skulpturelle udsmykning, som er blevet skabt i forbindelse med etableringen af gågaden.

Paul Erland (1937-).

Stelerne er placeret parvis langs hele gågadedelen af Danmarksgade.