©  Foto:

Stenbjerg Strand i Nationalpark Thy

Stranden ved Stenbjerg i Thy er en tidligere landingsplads for fiskerbåde.

Adgangsforhold til Stenbjerg Strand
På Kystvejen fra Hanstholm (rute 181) drejes til højre i rundkørslen ved Stenbjerg. Der er ca. 200 m fra p-pladsen til vandkanten.

Strandbeskrivelse
Stenbjerg og Lyngby Strand ligger ud til Vesterhavet mellem Hanstholm og Agger. Strandene er omgivet af fredede landskaber med klitter, hede, og søer. Sydøst for Stenbjerg og øst for Lyngby findes klitlandskab med hede, småsøer og moser, samt nåletræer.

Badevandsbeskrivelse
Strandene ved Stenbjerg og Lyngby er omkring 50-60 m brede og mere end 300 m lange. Strandene er sandstrande med sten. Der bliver 2 m
dybt efter ca. 100 m fra vandkanten.