©  Foto:

Stenderup Kirke, Føvling

Stenderup Kirke ligger i udkanten af den lille by Stenderup, der oprindeligt var en del af Føvling sogn.

I 1897 ønskede beboerne i den vestre del af Føvling Sogn at få deres egen kirke, fordi de syntes, at de 5 km til Føvling Kirke var for langt. Som betingelse for et tilskud fra staten, skulle beboerne selv skaffe en byggegrund, og denne blev skænket af sognerådet.

Stenderup Kirke består af skib og kor orienteret mod vest – dvs. kirken vender omvendt af, hvad kirker ellers gør. Skibets østre ende rummer forhal og opgang til loft. Bygningen er udført i røde teglsten og skifertag. Murværket er udført med mange detajler især omkring østgavlens indgangsparti, som vender ud mod vejen.

Kirkens indre har trælofter pudsede vægge. Kirkerummets opbygning er spejlvendt i forhold til kirker ellers, idet prædikestolen er ophængt til venstre for korbuen. I korbuens væg er en niche, der oprindeligt var bygget til kirkens varmeanlæg, og her findes nu skulpturen ”Duer blandt aks og druer” udført som spinkelt gitterværk af Erik Heide i 1991.

Kirkens alterbillede er malet af Hans Agersnap i 1910 og forestiller ”Vandringen til Emaus”. Peder Maler, hvis fulde navn var eder Nissen Nielsen, har malet udsmykningen i korbuen. Peder Maler var født i Ribe, men boede hele sit voksne liv i Stenderup, hvor malede portrætter og landskaber. 

Kirkegården er omkranset af bøgehække og nyere stendiger, og der er storslået udsigt ud over landskabet syd for kirken.