©  Foto:

Stendysserne i Valby Hegn: Fuld af historie og frisk luft

Valby Hegn er en skov nær Helsinge fyldt med historiske gravhøje. Det er det perfekte sted til at blande motion, frisk luft og historie.

Valby Hegn er beliggende tæt på Helsinge by. Her er det både muligt at få pulsen op og lære om fortiden

Stendysser

I Valby Hegn finder man Nordsjællands bedst bevarede samling af stenaldergrave. De seks langdysser er ca. 5000 år gamle og her begravede man de døde. Da dysserne blev anlagt var der ingen skov, men åbent landskab og dysserne kunne ses langvejs fra. Ved hver dysse er der en lydfortælling, der fortæller om bondestenalderen. 

Langdysserne er bygget i den yngre stenalder og bondestenalderen ca. 3.500 år før vores tid. I dag kendes der til 4.700 dysser i Danmark og der til kommer alle dem der i tidens løb er blevet fjernet. Indtil midten af 1800-tallet, troede man at langdysserne var tilbedelses steder og at dækstenene havde været offersten eller altre. I lang tid troede man også at dysserne var efterligninger af f.eks. pyramiderne. I dag ved vi at de første dysser i Vesteuropa er bygget ca. 1000 år før de første pyramider.

Når man begravede de døde gav man dem gravgaver med i form af lerkar, stenøkser, ravperler og pilespidser. Der er ikke fundet nogen gravgaver i dysserne i Valby Hegn.

Praktisk

Der er mulighed for parkering ved skovbrynet på Bukarvej og på Løgelandsvej. For cyklende kører den lokale cykelrute 702 gennem Valby Hegn. Movia busrute 360R og 361 standser ved Bukarvej og fra stoppestedet er der kun få hundrede meter til skoven.

Sundhedsspor

Skoven har velholdte stier og er velegnet at færdes på til fods, på cykel og på hesteryg. En af stierne, sundhedssporet, har forskellige naturredsskaber og fungere som hjertesti. Tæt med p-pladsen på Burkarvej kan du finde en vejledning til hvordan du bruger stien og måler dit BMI- og kondital.

Sundhedssporet er 2,6 km langt og belægningen gør at det også er velegnet til kørestolsbrugere og gangbesværede. Der er placeret handicapvenlige borde og bænke langs ruten. Omkring 300 meter inde i skoven er der en ryddet plet med græs og overdækket grill plads.