©  Foto:

Stenrev v/Dykkerklubben Marsvinet

Stenrevet består af 1000 tons sten, og danner ramme om undervandslivet i Lillebælt. Stenrevet ligger lige ved Dykkerklubben Marsvinet-Lillebælt, ved Keramikmuseum Danmark.

Fakta


Kørevejledning
Fra Brovejen (Landevej 161) drejes der ad Hessgade. For enden af denne (ved Café Razz) drejes til venstre, og der er parkering på havnearealet.

Geokoordinator
Longtitude: 55.30317
Latitude: 9.43170

Google Earth
Latitude: 55.508611
Longtitude: 9.721389

I og op af vandet
Stenrevet ligger i forlængelse af strandkanten. Gå i/op ved bådrampen. Svøm rundt om den lille bro og følg stensætningen hen til stenrevet som starter lige ud for dykkerklubbens Marsvinet-Lillebælts klubhus.
Highlights
Unik mulighed for at følge med i hvordan plante- og dyrelivet indtager et nyetableret stenrev, samt hvordan livet udvikles over tid. Oplev hvordan arterne er tilpasset miljøet hvorfor artssammensætningen varierer med dybden.
Luftpåfyldning: Der er mulighed for at fylde luft på ved Hindsgavl Camping i Middelfart (helårsåbnet) indenfor deres åbningstider: Hindsgavl Camping. Alternativt kan man spørge hos den lokale dykkerklub i Middelfart: 3311 1323
Bedste årstid: Hele året
Farlige områder: Undgå at komme ud i bæltet og sørg for tydelig markering med A-flag. Sejlads tæt på land forekommer hele året.
Dybde: 0-20 meter
Strøm: Kan være stærk længere ude, men sjældent inde ved land. Hold øje med bøjernes bevægelse samt tjek havprognosen inden du går i vandet.
Sværhedsgrad (1-5): 2-3
Tilladelser: 
Ingen
Faciliteter: Nærmeste parkering er på Middelfart Gl. Havn, hvor der også findes offentligt toilet.
Fotomuligheder: Gode muligheder for makro.

Et samarbejde mellem Middelfart Kommune Natur & Miljøafdeling og havbiolog Søren Larsen resulterer i hele 2 stenrev i Lillebælt lige ved Middelfart; dette ved Kongebroskoven (dykkerklubben), og et ved Søbadet. De to stenrev vil give naturen mulighed for at udvikle det helt særlige liv miljø, som opstår på et sådant rev.


Selve udformningen af stenrevene er kommet i stand i samarbejde med Rambøll i forbindelse med bundforstærkningen af Den gamle Lillebæltsbro og de 2 stenrev vil består af omkring 1000 ton natursten, som varierer i størrelse fra 40 til 120 cm.
Stenrevet ender på ca. 20 meters dybde.

 Se, hvad lyttestationen på Gl. Havn fortæller om stenrevet: