©  Foto:

Storebæltsbroen

Storebæltsbroen er forbindelsen mellem Fyn og Sjælland. Broen er 18km lang og består af en lavbro, højbro og en tunnel der går under højbroen til togene. Broen åbnede for tog passage i 1997 og for bilpassage i 1998.
Broen er den femte største hængebro i verden. 

 

Storebæltsbroen er 18 km. lang og er den faste forbindelse over Storebælt mellem Nyborg og Korsør.

Det et af verdens største anlægsprojekter og består af en jernbanedel og en motorvejsdel.

Østtunnelen blev bygget 1988-1996. Østtunnelen for togtrafik er 8.024 m lang og består af to adskilte tunnelrør med et spor i hver. De to tunnelrør er forbundet af 31 tværtunneler, der dels fungerer som flugtvej, dels rummer vigtige installationer. Østtunnelen er en boret tunnel. Fire boremaskiner, en i hver retning i hvert tunnelrør, blev specialfremstillet til denne opgave. Den 40 cm tykke tunnelvæg består af i alt 62.500 sammenboltede betonelementer.
Elementerne blev fremstillet på en midlertidig fabrik i Halsskov. Fra havets bund til oversiden af tunnelen er der mellem 12 og 40 meter. Tunnelen er på sit dybeste punkt 75 m under havoverfladen.

Vestbroen blev bygget 1989-1994.Vestbroen, der er en kombineret vej- og jernbanebro, er 6.611 m lang.Vestbroen er egentlig to parallelle broer, en til vej og en til jernbane. Både broens over- og underbygning blev fremstillet i beton på en fabrik ved Lindholm på Fyn. Elementerne til Vestbroen blev fragtet ud til brostedet af flydekranen Svanen. På de 62 bropiller ligger 63 brofag. 51 fag à 110 m og 12 fag á 82 m. Hvert brofag består af en vej- og jernbanedrager. Broens gennemsejlingshøjde er 18 m.

Du kan finde mere fakta i disse flotte brochurer om Storebæltsforbinelsen, eller du kan besøge Storebæltsforbindelsens hjemmeside og finde mere relevant information

Vil du opleve Storebæltsforbindelsen, som kun de færreste gør det, så tag med på en guidet tur Sprogø. Her kommer vi med bus rundt på Ny Sprogø og ser de mange anlæg til tunnel og bro helt tæt på. På Gl. Sprogø er turen til fods. Læs mere om turene og book din billet her