Stormengene

Stormengene - Rømø

Foto: Rømø-Tønder Turistbureau
Attraktioner
Naturområder
Adresse

Rømø

6792 Rømø

Kontakt

Stormengene på Rømøs sydspids er et af Fugleværnsfondens 20 naturreservater, 36 hektar uinddiget vadehavsmarsk og strandeng, erhvervet i 1991. Naturlig strandeng foran digerne er i dag en sjældenhed i hele Vadehavet. Arealerne uden for diget ejes af Fugleværnsfonden, digelauget, private samt staten. Havdiget, der afgrænser Stormengene, blev bygget i 1912 og genopført i 1923 efter en ødelæggende stormflod. Siden har det ikke været gennembrudt. På engene ses resterne af de gamle tidevandsrender (prieler og loer), som er så typiske for Vadehavet.

Adresse

Rømø

6792 Rømø

Facilities

Eng

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
Rømø-Tønder Turistbureau