©  Foto:

Strandby Strand

Både nord og syd for Strandby Havn findes hvide børnevenlige sandstrande med klitter.

Stranden på nordsiden har det blå badeflag. Der er adgang direkte fra havnen, og fra Nørrevej, hvor der er gode parkeringsforhold. Ved nedgangen fra Nørrevej findes desuden toiletter samt en lang rampe, der muliggør adgang til stranden med barnevogn og kørestol.

I klart vejr kan man se stranden strække sig helt til Skagen, og der er også udsigt til øgruppen ”Hirsholmene”, som er overvintrings- og ynglested for flere fuglearter. Det er muligt at komme dertil med postbåd fra Frederikshavn.

Hvis man fortsætter ca. 1 km nord på langs stranden, kommer man til Rugholm Å, der løber ud i Kattegat. Her ligger et stenrev, hvor man fra 1920erne og frem til 1940erne fandt en række arkæologiske fund, som dengang vurderedes til at stamme fra en offerplads i jernalderen. Ved stenrevet er der desuden gode muligheder for havørredfiskeri i sæsonen.

Ved stranden syd for Strandby ligger en strandeng, og i nærheden løber også Elling Å. Her er et rigt fugleliv, som kan observeres fra et opstillet fugletårn.