©  Foto:

Stygge Krumpen - Sæby

Mindesten over den sidste Børglumbisp, Stygge Krumpen, udført i granit af billedhuggeren Sven Bovin i 1974.

Stygge Krumpen sørgede i 1524 for, at Sæby fik købstadsrettigheder. Bovin har brugt Stygge Krumpens ligsten fra Mariager Klosterkirke som forlæg. På stenens forside viser han således Stygge Krumpen i fuld katolsk ornat med bispestav. På stenens bagside en nobelmønt fra 1524 med et portræt af Frederik I, som Stygge Krumpen havde været med til at skaffe magten under oprøret mod Kristian II, og som, kun tre dage efter sin kroning, underskrev Sæbys privilegiebrev.

Stenen står ved Kirken.

Monumentet er en gave fra Sæby Sparekasse i anledning af 450 års købdtadsjubilæet.