©  Foto:

SUP tur Svendborgsund og Svendborg Havn

Tag på en smuk 6 km lang SUP tur fra Christiansminde Strand forbi Svendborg Havn og over til Tåsinge.

Turen starter fra Christiansminde Strand som er et hyggeligt rekreative område lidt øst for Svendborg. Fra stranden padles mod Svendborg Havn med skoven og Christiansminde Sti på højre side, indtil man kommer forbi Svendborg Roklub. Herfra padles videre ind i selve havneområdet.

Svendborg Havn

Svendborg Havn er en spændende havn at padle rundt i med mange kulturelle aktiviteter som har rod i byens maritime arv og nye byrum side om side med erhverv, uddannelser og boliger.

Som du sejler ind i havnen, har du på venstre hånd Frederiksø og på højre side ligger Frihavnen, en mindre havn med flere småbåde. l bunden finder man en isætningsbro for kajakroere og SUP-padlere. Lige bag ved Valsemøllen ligger Lifeplan Kajak & Friluftsliv, hvor man kan leje SUP-boards og kajakker, og som også arrangerer guidede ture i området.

Turen fortsætter langs Østre Kaj, den tidligere aktive erhvervskaj med industri, erhvervsbygninger, kornsiloer og det gamle silopakhus. På venstre hånd ligger Skibsværftet Petersen & Sørensen og den 140 meter lange flydedok, Den Blå Dok. Den Blå Dok, er på siden ud mod vandet udsmykket med et kæmpe maleri i streetartstil, der skildrer stålskibsproduktionen med værftsarbejdere i blå kedeldragter skulder ved skulder, en kæmpe skibsskrue, kraner, skålskibe og svejseflammer. Kunstværket er en hyldest til de værftsarbejdere, der har slidt og slæbt på byens mange værfter gennem tiden og gjort Svendborg til en by med stolte skibsbyggertraditioner. Det er de to kunstnere Nigel Thomas og Søren Østerkjserhuus, der står bag det gigantiske værk, og fra vand siden har man udsyn til det kæmpemæssige maleri.

Frederikøen

Turen fortsætter langs Jessens Mole forbi veteranskibet Helge, som ligger ved kajen lige inden Frederiksbroen. På modsatte side finder man Bådudlejningen, hvor man kan få en guidet bådtur eller leje en båd og selv tage på eventyr i Det Sydfynske Øhav. Ved Bådudlejningen kan man også leje SUP-boards.

Frederiksø ligger som en ø midt i Svendborg Havn forbundet med en bro som du på turen padler under. Det var på Frederiksøen, mange af de gamle skibsværfter tidligere lå. Historisk set er Svendborg en værftsby med næsten 30 værfter hjemmehørende langs Svendborgsund i tidens løb. I dag er der fortsat en del industri og erhverv på Frederiksø, men det ligger side om side med de mange nye kulturelle tilbud og aktiviteter, der også er kommet til. Når du er kommet under broen ligger strandbaren Kammerateriet på venstre hånd. Det er muligt at lægge til ved tømmerflåden foran Kammerateriet, hvis man vil holde pause ved havnestrandbaren.

Turen fortsætter langs bolværket forbi de rå og autentiske værftsbygninger, Rundbuehallerne, hvor der året rundt afholdes koncerter og events. Der er arbejdende værksteder i de gamle industribygninger i forlængelse af Rundbuehallerne, Danmarks Museum for Lystsejlads findes her, og der er opført et rekreativt område på kajen med petanquebaner og skatepark.

Mudderhullet og træskibe

Når du er kommet fri af Frederiksøen fortsætter du til højre langs Sejlskibsbroen, også kaldet Træskibsbroen hvor der ligger flere ældre bevaringsværdige træskibe ved kajen. Den lille historiske havn bagved Træskibsbroen bliver lokalt kaldt for Mudderhullet, et navn der nok stammer fra dengang, urenset spildevand blev lukket ud her. l dag er det et hyggeligt sted at padle ind, og i bunden kan du se de huse, der er tilbage fra den oprindelige bystruktur med smalle haver helt ned til vandkanten.

Den runde lystbådehavn

Turen fortsætter langs havnefronten, forbi Gasværkshavnen, hvor det tidligere Svendborg Gasværk lå. l dag er området nok det tætteste, Svendborg kommer på en fiskerihavn. Efter Gasværkshavnen kommer du til en lille strand, som også er her kajakklubben og sejlklubben holder til. Ved siden af stranden ligger Den Runde Lystbådehavn, Svendborgs store lystbådehavn med mange fastliggere, og om sommeren mange sejlturister på tur i øhavet. Derfra padler du over Svendborgsund til Vindeby Havn på Tåsinge. Et kryds på omkring 500 meter, men da der er mange sejlere og færger, og ofte også stærk strøm i sundet, må du være ekstra opmærksom, når du krydser sundet.

Tåsinge

Fra Vindeby strand og den lille havn padler du langs kysten til naturområdet Skansen, den yderste græsklædte odde på nordligste spids af Tåsinge med græssende køer. Derfra har du udsyn ud over Svendborgsund og til Svendborg Havn og Den Blå Dok på den modsatte side. Fortsæt til langs Tåsinges kyst ind til når rammer badebroen ved Svendbrogsund Camping hvor du igen krydser sundet, og er tilbage ved Christiansminde Strand.

Værd opmærksom på:

Svendborgsund, farvandet mellem Fyn og Tåsinge er cirka 10 kilometer langt og omkring 400 meter bredt på det smalleste sted. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på at Svendborgsund er et smalt farvand med risiko for kraftig strøm.

Svendborgsund kan være udfordrende for begyndere på grund af strømmen. Hvis man ikke føler sig sikker på at krydse sundet, kan man padle samme vej tilbage til stranden ved Christiansminde. Det er ikke tilladt at opholde sig i sejlrenden, som er afmærket med grønne og røde bøjer. Når man krydser, skal det gøres vinkelret på renden, og det er vigtigt at orientere sig i forhold til den tværgående trafik.

Porten til Øhavet

Svendborg ligger som porten til øhavet med færger til flere af øerne i Det Sydfynske Øhav, Skarø, Drejø, Hjortø og Ærø. På modsatte side ligger det smukke gamle havnepakhus. Kajen her kaldes for Honnørkajen, og det er her kongeskibet Dannebrog lægger til, når det er på besøg. Lige derefter ligger færgelejet, hvor færgen til Ærø sejler fra, og ved siden af den lille færge Hjortøboen, som sejler til Hjortø. Ved Pakhuskajen foran det Gule Pakhus, opført som kornmagasin i 1858, ligger Svendborg Museums fine skibe, toldkrydsjagten Viking og den tidligere postbåd Hjortø ved kajen, når de ikke er på vandet.