©  Foto:

Suserup Skov

Suserup skov er en meget smukt beliggende naturskov på skrænten ned mod Tystrup sø.

Skoven er en af Danmarks fineste naturskove og noget af det tætteste, vi herhjemme kommer på en urskov.

Suserup Skov har stået urørt siden slutningen af 1800-tallet, og jordbundsprøver fortæller, at der har vokset skov på stedet i mindst 6.000 år. Når de gamle træer falder, får de lov at blive liggende på skovbunden, hvor svampe, insekter og bakterier sørger for, at de bliver nedbrudt.

Skoven er blandet løvskov med bøg, eg, el, elm, ask, ahorn, lind, hassel, hvidtjørn, vilde pærer og skovæbler – alle sået af naturen selv. De ældste træer er ca. 400 år gamle. På grund af sin særlige historie er Suserup Skov et vigtigt forskningsområde. Man må derfor kun færdes på stierne, som fører rundt i hele skoven.

Adgang finder sted på eget ansvar. Den 19 hektar store skov tilhører Stiftelsen Sorø Akademi.