©  Foto:

Svanemosen - Mose lidt uden for Kolding med særlig natur

Svanemosen ligger 6 km. sydvest for Kolding ved Vonsild. Mosen er på i alt 110 ha. og grænser op til Fovslet Skov.

Ved mosen er der en særlig botanik bestående af næringsfattig natur, da højmosen kun får vand fra luften. Mosen er præget af krat, der fortrinsvis er bevokset med birk, el og fyr. 

Svanemosen er en højmose der tidligere har været anvendt til tørvegravning og man kan derfor stadig se spor efter afvandingen, der havde henblik på dyrkning af de omkringliggende arealer.

I dag er dele af Svanemosen henlagt til urørt skov, med henblik på at blive naturskov.