©  Foto:

Svanholms Skove


Velkommen til Svanholms skove og til 120 hektar fyldt med naturoplevelser.
Skovene omkring Svanholm Gods ejes og drives i dag af storkollektivet Svanholm, der siden 1978 har beboet det gamle gods og drevet økologiske landbrug. Skovene drives ved naturtæt skovbrug, hvor skovens egen cyklus spiller en stor rolle: Træerne sår sig selv, og en del døde træer får lov at forfalde, til glæde for skovens mikroliv.
Der findes en særskilt folder for ruter i Svanholms skove.

Lystskoven

Vest for Svanholm Alle, der med sine karakteristiske 150 år gamle lindetræer byder velkommen til Svanholm Gods, ligger Lystskoven.

Stien er 800 meter lang og fører gennem et nyrenoveret anlæg, der er ført tilbage til den romantiske stil fra 1800-tallet med bugtende stier og buede broer. Træerne får her lov til at blive liggende når, og hvor de falder. Det skaber et rigere liv af svampe og insekter og en synlig nedbrydningsproces. Søerne, der præger Lystskoven, er kunstig anlagt da godsets voldgrav blev fyldt op sidst i 1800-tallet.

Julianehøj Skoven

Julianehøj Skoven er 51 hektar stor og rummer flere kulturminder. Skoven er stærkt kuperet og mod øst ligger Julianehøj, der med sin 69 meter er Hornsherreds højeste punkt: Herfra er der en flot udsigt og på klare dage kan man se spirene på Roskilde Domkirke og Herlev Sygehus mod København. 
Julianehøj er en gravhøj fra oldtiden, der er af en af godsets tidligere ejere er blevet "romantificeret", så det kunne bruges som udflugtsmål.
Se folder her!