©  Foto:

Svinkløv Klitplantage

Svinklovene er navnet på en del af det dramatiske landskab ved Svinkløv Klitplantage, et 700 hektar stort statsejet område med offentlig adgang.

I det lave område mod syd fandtes frem til middelalderen det åbne sund, som forbandt Vesterhavet med Limfjorden. 

Den betagende udsigt fra toppen af Svinklovene er ikke bare smuk, men i høj grad historisk. Lige syd for højdedragene fandtes et åbent sund, “Sløjen”, og en kanal, som førte handelsflåder og vikingeskibe frem og tilbage mellem Limfjorden og Vesterhavet. Strækningen kunne overvåges fra Aggersborg, og den har været sejlbar i hvert fald frem til 1200-tallet. 

Området ved Svinkløv Klitplantage er oprindelig den nordvestligste del af en stor ø i stenalderens hav.

Svinkløv Klitplantage er en mere end 100 år gammel og meget varieret nåletræsplantage, som giver god dækning og derfor fine livsbetingelser for dyr, fugle og insekter. Råvildt er ganske almindeligt, og den tålmodige har gode chancer for også at se kronvildt.

Som i andre danske nåle­skove er fuglelivet domineret af f.eks. sortmejse, topmejse, fuglekonge og korsnæb. Er man heldig, kan man i de høje graner finde duehøgens kæmpe­store rede. Andre spændende fugle er f.eks. skovhorn­ugle, rødrygget tornskade, grøn­spætte, natravn og ravn. En efterårsdag kan skoven vrimle med skovsnepper, som raster her på deres vej sydover.

Sletteå er et helt ureguleret vandløb, som passerer plantagen, og her finder man spor efter odder, ligesom åen er et yndet overvintringssted for vandstær. Åen har med sit store fald nærmest karakter af en bjergbæk.

Det frodige vildnis få hundrede meter fra kysten står i stærk kontrast til det forblæste og fattige klitlandskab.

Hele det flade område med små søer var i øvrigt i stenalderen ét stort hav, mere end 50 meter under plantagen. Vandstanden var dengang ca. 6 meter højere end i dag. Svinkløv Klitplantage er udpeget som internationalt bevaringsværdig - et EU habitatområde.

Svinkløv Klitplantage rummer også MTB spor - 19 km, vandrestier - 3,2 km, 4,3 km og 4,5 km, ridestier - 6 km og handicapsti - 600m.

Hent brochure for området her