©  Foto:

Tejn Havn

Havnen kunne godt bære 3 stjerner, det er absolut den roligste havn at have sit skib liggende i, under alle vindforhold. Tejn havn kan anløbes under alle- vejr og vindforhold, ved nordlige og nordøstlige vinde, skal udvises forsigtighed ved vindstyrke 20 m sek. og derover. Stor fiskerihavn med 85 pladser, men gæstesejler må kun benytte Østhavnen. Anløbes dag og nat under hensyntagen til vind, strøm og sigtbarhed. Kompasmisvisning kan forekomme.Hammerodde Fyr vejleder ved anduvningen. Havnens fyrbåker leder ind mellem skærene i 144,4 grader. I roligt vejr går en let overfladestrøm i Østersøen mod sundet og bælterne, omkring Bornholm i WSW-retning. Kran kan tage op til 10 ton.(mobil)