©  Foto:

Thorsminde Kirke

Thorsminde Kirke var oprindeligt et gammelt redningsbådshus, som blev omdannet til kirke i 1939.

Altertavlen og prædikestolen er fra Thyborøn Kirke. Altertavlen fra 1908 er udført af Johan Christoffer Mielche (Skovgaard-elev). Døbefonten stammer fra Skærrum Kloster, hvor den tidligere har tjent som vandingstrug for kvæg. De tre nye mosaikruder er udført af kunstneren Erik Winkler.

Nord for kirken står en mindesten og plader med navne på dem, der blev på havet (9 fiskere omkom 14. februar 1979 ved overisningsulykke).

Endvidere findes en urnekirkegård med et stenmonument. Såvel mindestenen som urnemonumentet er udført af billedhugger Ejgil Westergaard, Lemvig.

Lokal fortælling...

Døbefonten stod engang på en mark ved Vemb

Kirken i Thorsminde ligger på Kirkevej og fungerede oprindeligt som redningsstation. Da redningsstationen blev flyttet i 1939, gik tre handlekraftige mænd sammen og købte bygningerne. De ville indrette stedet som kirke, og de fik bidrag fra mange kanter.
Eksempelvis døbefonten. Den stod oprindeligt på en mark ved Vemb længere inde i landet og fungerede som vandingstrug for kvæg. Men i en tid med knaphed var det indsatsen værd at flytte den ned til fjorden og sejle den over til Thorsminde, så den i dag tjener et højere formål.

Også bænkene og prædikestolen er genbrug. De kommer fra en nedlagt kirke i Thyborøn.

Her kan du se en video fra Kystbyen Thorsminde.