©  Foto:

Thorstrup Kirke

Thorstrup Kirke: Romansk landsbykirke fra 1100-tallet bygget af granithvadre/marksten. I senmiddelalderen tilføjet tårn og våbenhus af munkesten. Kirken er i sin nuværende skikkelse præget af restaureringer i 1760-erne og 70-erne under ejeren Andreas Teilmann til Nørholm: Den Teilmannske trane i kirkespiret, de karakteristiske indgangsportaler, soluret på våbenhusets gavl samt en række inskriptioner: ACT.