©  Foto:

Thorum Kirke

Thorum Kirkes skib og kor er opført i romansk tid af granitkvadre, men den er stærkt omsat i 1880'erne. I sengotisk tid opførtes tårn, våbenhus samt et kapel. Tilbygningerne er opført af genanvendte kvadre samt munkesten. To tilmurede romanske vinduer, et på syd- og et på nordsiden, er bevaret. Den oprindelige nordportal kan anes i muren, mens søjleportalen i syd står urørt.

Den romanske døbefont i granit er af høj kvalitet. Kummen er hugget som et firpas og dekoreret med 16 udhuggede menneskefigurer i højt relief. En søsterfont står i Lyby kirke. Dåbsfadet er fra 1600-tallet.

Prædikestolen er fra 1600-tallet, mens stafferingerne bærer årstallet 1713 og har påmalede signaturer og våbenskjolde for Sten Bille til Jungetgård, (død 1739) og hustru Mette Sehested.

Altertavlen er et lokalt arbejde fra slutningen af 1800-tallet, malet af Hans Smidth. Alterstagerne fra 1700-tallet. Under en omfattende istandsættelse i 1952 blev kalkmalerier fra to perioder fremdraget. De mange store figurbilleder med kendte bibelske motiver er antagelig malet o. 1510-1525 af samme maler, som kendes fra Grinderslev og Oddense kirker. Lidt ældre og samtidig med nordkapellets opførelse er ribbedekorationerne. På skibets nordvæg ses en stor, hornblæsende figur og en mindre skikkelse. Et hoved af en ung mand er fremdraget på korbuens vestside, og på buefladen Paulus og Sct. Kristoforus.

Peder Thomsen, også kaldet "Sallings reformator" var præst i Torum fra o. 1528. Han var oprindelig munk i Børglum Kloster, men efter studieophold i Wittenberg, hvor han vist en tid boede hos Martin Luther, vendte han tilbage til Danmark med glødende ildhu for reformationen. Som præst i Salling prædikede han Luthers lære. I 1537 deltog han i forhandlingerne om reformationens indførelse. Samme år blev han udnævnt til biskop over Vendelbo stift.

Kilde:
De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur