©  Foto:

Tissø

Tissø og dens omgivelser hører til herlighedsværdierne. Området blev fredet i 1956. Især søens øst og sydside er et yndet sted for vade- og vandfugle. På søens østside findes den lille bøgeskov 'Klinteskov'. Tissø er Danmarks 4. største sø (13,3 km2). EF-fuglebeskyttelsesområde. Der er rastepladser på østsiden af søen.