©  Foto:

Tømmerby Kirke

Landsbykirken Tømmerby Kirke i Thy er især kendt for sin enestående beliggenhed ved Selbjerg Vejle og for sine granitarbejder: relieffer og ansigter udvendig på apsis, tympanon og stele i våbenhus. 

 

Tømmerby Kirke er bygget i årene 1130-1140. Koret og skibet er bygget i romansk stil. Våbenhuset og tårnet er bygget senere i sengotisk stil.

Apsis er udsmykket med relieffer på seks af kvadrene. På hver side af østvinduet sidder et menneskehoved. Hovedet mod nord er groft, medens hovedet mod syd er mere forfinet. Endvidere er der en løve, en jæger, en basilisk og en hjort, der angribes af en hund. Stenene sidder ikke på den oprindelige plads.

Den oprindelige norddør er bevaret i våbenhuset. Dens tympanon (overligger) har billedet af en drage. Den tilsvarende tympanon over den tilmurede syddør viser korslammet (nu Lild kirke). Det er ikke tilfældigt, at dragen vender mod nord. Derfra kommer alt ondt. Korslammet, et Kristus-symbol, hører hjemme mod syd.

Kirkens romanske korbue er bevaret. Det oprindelige alterbord består af en granitplade på fire søjleformede ben. Pladen er hugget i én sten. Midt i alterbordet er der en såkaldt helgengrav, som tidligere var lukket med en blå stenflise. Helgengraven indeholdt en blykapsel med relikvier fra kirkens helgen (Sct. Botulf).

Altertavlen, som tidligere stod på det gamle alter, er fra ca. 1600 med maleri og staffering fra 1736.

Døbefonten er også den oprindelige. På foden ses et motiv fra Æsops fabel om storken og ræven. Prædikestolen er fremstillet ca. 1600.

I tårnrummet står en romansk stele fra ca. 1200. Stenen, der kan være gavlsten fra et større gravmonument, bærer billedet af et ansigt og en oprakt arm, og ifølge den latinske indskrift “Guds højre arm.”

I våbenhuset står en anden ejendommelig sten. Nogle mener, det er en gravsten andre en fallos.

Nogle tillægger stenene og mange træk ved Tømmerby Kirke keltisk baggrund. Kilde: Thisted provsti.

 

Sankt Budolfi Kilde ligger ved siden af kirken.