©  Foto:

Tørring Kirke

I Tørring ved Gudenåen ligger en gammel romansk kirke fra omkring år 1200. Kirken er særdeles karakteristisk udefra med sit brede, kvadratiske tårn, men byder også på smuk kirkekunst fra mange perioder og interessante kalkmalerier.

Romansk kirke i Tørring

Det vides ikke præcist, hvornår Tørring Kirke blev bygget, men formentlig omkring år 1200 – helt sikkert i perioden 1150-1250 hvorfra størstedelen af de danske landsbykirker stammer.  Den blev bygget af lokale stormænd og lå oprindelig et stykke fra den tids landsby, men ligger i dag nær centrum af byen, lige nord for stedet, hvor Gudenåen naturligt deler byen i to. Ordet Tørring betyder ’det tørre sted’ og refererer til det enorme vådområde, som omgiver byen. Da kirken blev bygget, lå den ensomt med en fin udsigt over det flade eng- og kærlandskab.

Kirkens ejerhistorie er klassisk for danske landsbykirker. Efter Reformationen i 1536 blev kirken inddraget af Kong Christian 3. Han gav den videre til herremanden fra den lokale herregård Stougaard, Erik Lunge. Herefter var kirken ejet af adskillige skiftende rigmænd og adelsfolk frem til 1916, hvor kirken overgik til selveje. Blandt disse var en kansler, kammerherre, oberst, generalløjtnant, justitsråd – og såmænd også apoteker Helm fra Horsens.

 

Tørring Kirke ude og inde

Som næsten alle andre danske kirker har Tørring Kirke gennemgået mange tilføjelser og udvidelser gennem tiden. Kor og skib er oprindeligt fra omkring 1200. I senmiddelalderen blev kirken kraftigt udvidet med blandt andet våbenhus samt forlængelser, til- og udbygninger. I 1600-tallet blev det ualmindeligt store tårn med det bemærkelsesværdige ottekantede kuppeltag bygget. I 1900-tallet blev tilføjet et større sideskib.

Inde i kirken vil du hurtigt lægge mærke til de markante og dekorative kalkmalerier fra 1500-tallet. Malerierne følger kirkens hvælv og loft i røde og blå farver, der matches fint af kirkebænkene og giver et smukt visuelt udtryk i kirken. Der er også bibelske afbildninger af blandt andet Jesus, som underviser sine disciple og bispehelgener.

Den smukke prædikestol er fra omkring 1625 er malet sort og belagt med guldmaling. Billederne på prædikestolen forestiller evangelisterne. Kirkens ældste inventar er den romanske døbefont, der formentlig altid har stået i kirken.

 

Vil du besøge Tørring Kirke?

Kirken er åben, når graverne er ved kirken. Dvs. på hverdage i normal arbejdstid. Der vil oftest være åbent i perioden, men der kan kirken dog være lukket, hvis graverne er ved sognets andre kirker.

 

Flere historiske attraktioner

Kystlandet byder på mange spændende historiske attraktioner. Fra oldtid til industrihistorie. Fra museer til bygningsværker og attraktioner i naturen. På denne side kan du finde inspiration til historisk interessante oplevelser nær Horsens, Odder og Juelsminde.