©  Foto:

Tolstrup Kirke

Kirken er fra ca. 1200-tallet og har et romansk kor og skib.

På resterne af et gotisk tårn er der bygget nyt tårn i 1937.

Under koret er der en lukket gravhvælving for Hjerritslevgårdens ejere.