©  Foto:

Torslev Kirke

Det er med en følelse af respekt, at man nærmer sig den store og anseelige Torslev Kirke i Ø. Hanherred. En kirke, som enkelte gange er benævnt som Hanherreds Domkirke.

Og man kan undre sig over, hvorfor denne mægtige bygning er placeret her, da befolkningsantallet oprindelig aldrig har været over 1500 og for øjeblikket er under 1200 - men kirken lever stadig.

I mere end 900 år har den været ramme om gudstjenester, dåb og nadver, vielser og begravelser. Her mødtes egnens beboere i sorg såvel som glæde. Torslev Kirke har sin historie, men ikke alt, hvad den bygning har oplevet, kan fortælles. Engang i sidste halvdel af 1100-årstalle har man påtaget sig at bygge en kvaderstenskirke her, og noget tyder på, at der har lagt en mere beskeden trækirke omtrent på samme sted.


Teksten er forfattet af Hans Aage Bager, Brovst