©  Foto:

Torsted Kirke

Torsted Kirke i Thy er en lille landsbykirke fra middelalderen ca. 1250.

Romansk kvaderstenskirke, apsis, dobbeltsokkel, klokkekam, prædikestol ca. 1600.

Lysekroner med levende lys.