©  Foto:

Troense m/ Grønnegade

Troense bestod i Middelalderen af to små bebyggelser ved Pilekrogen og ved Grønnegades sydlige del. I 1750 nedlagde Baron Niels Juel gårdene mellem de to bebyggelser og opførte i stedet huse langs Grønnegade med lange smalle haver bagud. Samtidig søgte han at få husmændene til at slå sig på frugtavl. Det blev en stor succes. På kysten til Svendborgsund blev der bygget skibe, som bragte frugten til København og andre byer. Efterhånden opstod der en vidtstrakt stykgodsseljlads på Nordsøen og i Østersøen. Før 1850 sejlede skibe fra Troense på langfart til Amerika og Asien. 

Troense blev et søfartssamfund. I næsten alle de o. 100 fæstehuse boede der søfolk eller skibsbyggere. I 1787 var indbyggertallet knap 450. På højdepunktet i 1860 var der over 1.000. Derefter gik det nedad for byen. Sejlskibene blev udkonkurrerer af motor skibe og jernbane.

Troense blev nu mål for en ny tids ferie- og badegæster. Efter indvielsen af Svendborgsundbroen i 1966 bleb byen endelyldigt en forstad til Svendborg. Nu er indbyggertallet i det gamle Troense omkring 200 huse aftter som omkrin 1860.

Yderligere oplysninger i Storms Hjørne, Slotsalleen 2, Troense

 

Læs mere om Troense her:

https://sites.google.com/view/visittaasinge/t%C3%A5singekortet/kort-og-ture?authuser=0