©  Foto:

Troldhede Kirke

Kirken er bygget i årene 1905-06 og indviet i 1907. På alteret og på de to store messingstager står årstallet 1906.Arkitekt Ahlmann gik fra sit sædvanlige mønster nye veje i Troldhede, her går skib og kor i ét og indvendig opbyggedes en efterligning af middelalderkirkernes hvælvinger, de såkaldte monierhvælvinger. Desuden opførtes et pulpitur til orgelet. Prædikestol og et smukt og enkelt stoleværk.Altertavlen, ændret v. restaurering i 1990, er forsynet med alterbillede, forestillende den korsfæstede Kristus, malet af Axel Hou. I 1979 indviedes et nyt orgel m. 12 stemmer. Under besættelsen fløj en tysk flyver for lavt og stødte mod spiret d. 28.4.1941. Fly og spir styrtede ned på kirkegården og omkringliggende marker, men piloten reddede livet.