©  Foto:

Tune Kirke

Landsbykirken er uden sammenligning den ældste bygning i Tune. Kirkens ældste bygningsdele kan dateres helt tilbage til omkring år 1110. Men de stenmaterialer, kirken er bygget af, er urgamle. F.eks. er kirkens døbefont hugget ud i granit, som blev ført hertil med isen og indsamlet i marken. Kalkstenen, som udgør hovedparten af kirkens murværk stammer fra Stevns Klint.