Ubjerg Kirke

Romansk/unggotisk. En overlevering vil vide at kirken har ligget på en hallig som fort og som beskyttelse af Tønder by, og samtidig haft nær forbindelse til Tønderhus. Teorien understøttes af, at kirken ikke ligger i den største by i sognet, som er Sæd. En anden teori går på, at stedet kan have været et hedensk helligsted. Vest for kirken ligger Danmarks ældste præstegård fra ca. 1600. Malerier fra 1747 og krucifiks fra 1525. Nøglen kan lånes i præstegården.