©  Foto:

Udbyhøj Skanse

Med lidt fantasi kan man stadig fornemme fortidens stemning ved at placere sig i batteriet nord- for vejen. Havstrømmene har i tidens løb ændret farvandet ud mod Kattegat. Alligevel er udsigten over de lavvandede områder omtrent den samme, som dengang soldaterne stod og kiggede efter de fjendtlige skibe.

Lidt om forsvarsværkerne:1944 opfører den tyske værnemagt en række forsvarsværker langs den jydske østkyst, bl.a. på Fyrbakken ved Randers Fjord.14. maj 1945 overtager frihedskæmperne fra Ørsted/Vivild gruppen ansvaret for bevogtningen af stedet, frem til den 15. august 1945.
Et vagthold på 6-7 mand skulle bevogte stedet da der var efterladt en kanon og en del ammunition