©  Foto:

Understed Bakker - Sæby

Græsmarker - stejle skrænter med tjørn og sjældne roser.

Dyrelivet er meget varieret.
Her er stenalder- og bronzealderhøj.