©  Foto:

Vægterne byrundtur i Ringkøbing

Ringkøbing Vægtere guider dig rundt i den gamle Købstad mens de fortæller om Vægternes historie og de historiske bygninger. Undervejs synger de forskellige traditionelle Vægtersange.

Ringkøbing er kendt for de syngende vægtere, der i juli og august går gennem byens gader hver aften fra kl. 20.00. Turene starter ved det Gamle Amtsrådhus på Torvet. På Hotel Ringkjøbing har vægterne deres egen stue “VÆGTERSTUEN”, hvor de nogle aftener om sommeren også synger sammen med gæsterne.