©  Foto:

Væksthus Spøttrup

Væksthus Spøttrup fungerer som et videns-, inspirations- og oplevelsessted, hvor besøgende og brugere kan få kendskab til og lade sig inspirere af egnens natur, historie og råvarer til at tænke grønt og bæredygtigt i hverdagen.

Væksthuset har husmandsstedet som historisk og nutidigt omdrejningspunkt for sine aktiviteter, men er også tæt forbundet med aktiviteterne på Spøttrup Borg.

Ved Væksthus Spøttrup kan du følge de mange stier rundt på ejendommen, der er forbundet med både Spøttrup Borg mod nord, Spøttrup Sø mod vest, den tidligere banestrækning, Vestsallingstien mod øst og den velbevarede husmandsudstykning, Søndermarken mod syd.

Under en tur rundt på væksthusets områder er der - afhængigt af årstiden - også mulighed for at få et
praktisk indblik i:

  • En landskabsplan, der fremmer biodiversitet og giver gode forhold for dyr, fugle og insekter
  • En bigård og bistader
  • Demonstrationsområder, hvor det er muligt at se gode og enkle eksempler på, hvordan naturgrundlaget i agerlandet kan forbedres
  • Etablering af kvashegn og vedligehold af levende hegn
  • Gamle og nye kornsorter, bælgplanter og andre klimavenlige afgrøder
  • Forskellige æblesorter egnede til ciderfremstilling
  • Det særlige fugleliv ved søen
  • Gamle danske husdyrracer
  • En landbohave med mange forskellige tilhørende blomster-, busk- og træsorter.
  • Og meget mere.

Følg stierne og brug kortet til at orientere dig. Få mere viden om væksthusets historie, natur og aktiviteter på informationsskiltene, der er ved de forskellige steder i området.

Leje af Væksthuset

Er du eller din forening ol. interesseret i at bruge væksthuset på regelmæssig basis eller til et event? De arrangerer også rundvisninger for grupper og holder kurser i f.eks. ciderfremstilling og brødbagning.