©  Foto:

Vær Kirke

Denne landsbykirke nær Stensballe i Horsens er blandt de smukkest beliggende kirker i regionen. Kirken har gennem århundreder været ejet af det nærliggende gods Stensballegaard og er nok mest kendt som det sidste hvilested for en af Danmarkshistoriens mest berømte mænd.

Smuk romansk kirke

Vær Kirke er en af de mange danske kirker, som blev bygget i perioden op til år 1200. Kirkens kor og skib stammer fra denne tid, bygget af granitkvadre. Tårn og våbenhus er tilføjet i den sene middelalder i 1500-tallet.

Kirken fremstår smukt og hvidkalket, omgivet af en imponerende natur med bakker og søer. Ved indgangen til våbenhuset bør man vende sig om og nyde den enestående udsigt over landskabet – ikke mindst det nærliggende vildtreservat, Nørrestrand. Vær Kirke er placeret på en bakketop, og naturligt afgrænset af mindre småsøer og andre landskabsmæssige forhindringer.

Vær Kirke er at betegne som en landsbykirke, men har egentlig aldrig ligget i en landsby.  I området har man fundet spor efter bopladser fra jernalderen, og blev i vikingetiden omtalt som Torsdal – et sted, hvor Thor sandsynligvis er blevet dyrket. Kirkens placering skyldes derfor sandsynligvis dens rolle i Vikingetidens asatro.

Selve kirkerummet er lyst og indbydende. Kirken er fattig på oprindelige elementer, men har en flot romansk døbefont. En del af inventaret (alter og stolerækker) er fra 1700-tallets Louis XVI-stil, som sjældent ses i danske kirker, og det er denne tid, som præger kirkerummet visuelt.

 

Stensballegaards kirke

Ved reformationen, hvor Danmark gik fra katolicisme til protestantisme, blev de danske kirker inddraget af kongen, og oftest solgt videre til private rigmænd efter nogle år – Vær Kirke blev solgt videre til Stensballegaard, som fra 1500-tallet ejede kirken helt frem til 1971. Vær Kirke var dermed en af de sidste danske privatejede kirker, og har en ganske usædvanligt stabil ejerskabshistorie.

Stensballegaards indflydelse ses tydeligt, når du besøger kirken, hvorfor den vel bedst betegnes som herregårdskirke.  I våbenhuset kan du se gravsten for de første ejere af kirken fra Stensballegaard, Folmer Rosenkrantz og Margrethe Gyldenstjerne, samt andre gravsten med relation til godset. Stenene er fyldt med fine detaljer, og er særdeles velholdte, taget i betragtning, at de er fra 1500-tallet.

Inde i selve kirken er der mindeplader, våbenskjold og andet, der viser tilknytningen til godset. Kirkens største attraktion er på venstre side, når du træder ind i skibet. Her ses nemlig gravkapellet for Peder Griffenfeld og Frederik Krag…

 

Om Griffenfeld og Krag

Peder Griffenfeld er en legendarisk skikkelse i Danmarks historie. Han var en magtfuld og intelligent statsmand, som tjente under Frederik III og Christian V. Han steg støt i graderne blev gjort til greve af Samsø og rigskansler i Danmark, og var den mest magtfulde person i landet efter kongen. Magten steg ham dog til hovedet, og han blev dømt til døden for magtmisbrug og majestætsfornærmelse. Griffenfeld ligger fornemt begravet i Vær Kirke i en læderomtrukken kiste med mindeplader.

Griffenfelds datter blev gift med Frederik Krag af Stensballegaard, hvilket forklarer, at Griffenfeld ligger begravet her.

Baron Frederik Krag var en velstående adelsmand og embedsmand. Ligesom Griffenfeld steg han hurtigt i graderne, og blev udnævnt som vicestatholder (kongens stedfortræder) i Norge, som dengang var dansk. Frederik Krag satte et stort aftryk på lokalområdet ved Stensballe, ombyggede godset og ejede også øen Endelave.

På Krags kiste er en buste af ham selv med Dannebrogsordenens kæde. Hans våbenskjold er indgraveret i kisten. Over kisten er en smuk mindetavle med oplysninger om Krags liv og virke.

 

Vil du besøge Vær Kirke?

Vær Kirke er åben fra morgenringning til aftenringning. Du er velkommen til at besøge kirken, hvis den ikke er i brug til gudstjenester eller andre religiøse handlinger.

Når du besøger kirken, bør du gå en tur i området. Du kan for eksempel gå en to kilometer lang rundtur om Vær Sø ad Værstien, via Amballevej, Meldrupvej og Værvej. Vær Kirke ligger hævet over søen på en bakketop.

Du kan også besøge kirken som en del af cykel- eller vandreturen rundt om vildtreservatet Nørrestrand.

Efter et besøg i kirken kan I eventuelt tage til restauranten hos Stensballegaard Golfklub, som ligger ved (og er ejet af) Stensballegaard Gods.

 

Flere historiske attraktioner

Kystlandet byder på mange spændende historiske attraktioner. Fra oldtid til industrihistorie. Fra museer til bygningsværker og attraktioner i naturen. På denne side kan du finde inspiration til historisk interessante oplevelser nær Horsens, Odder og Juelsminde.