©  Foto:

Vallensved Kirke

Vallensved Kirke har skib og tårn af romersk oprindelse.
I sengotisk tid er tårnet forhøjet med munkesten, koret er forlænget og man har opført et våbenhus mod nord og et kapel mod syd.

Kirkens spidsbuede vinduer og de iøjnefaldende støttepiller i østpartiet er fra ca. 1870.

Omkring kirkegården er den middelalderlige hegnsmur af kridt og munkesten bevaret.

På skibets nordvæg ses et smukt unggotisk korbuekrucifiks. I skibets ældste del opdagede og restaurerede man under 2. verdenskrig sengotiske kalkmalerier.

Adgang kan arrangeres ved at kontakte graveren i arbejdstiden