©  Foto:

Vandretur - Ådalstien - Flyndersø

Langs skrænterne snor ådalstien sig 3,5 km rundt om Stubber Å.

Turen bringer dig over mose og overdrev, langs de vidtsrakte hedearealer og gennem det gamle egekrat med de krogede egetræer.

Fra udsigtspunktet ses Flydersø, der strækker sig over 8 km mod nord, hvor den løber ud i Karup Å.

På turen passerer du flere "Dødis-huller", som er dannet i slutingen af istiden. Hvert dødis-hul markerer, hvor isen efterlod en mægtig isklump, mens selve iskappen smeltede væk. Flyndersø er dannet af sen stribe sammenhængende dødis-huller.

Der er et rigt fugle- og dyreliv omkring Flyndersø. Er du heldig, kan du se fiskeørnen jage over søen, et firben, som soler sig eller et rådyr på jagt efter føde. Måske støder du også på spor efter oddere.