©  Foto:

Vandværksskoven

Udover de bredkronede bøgetræer, findes der mange andre gamle træer. Af nåletræer findes gran, fyr, lærk og enetræer.

I skovbunden er der anemoner, bredbladede bregner, tidsler, lysebrun lyng, gule engblommer, følfod, skovsyre, halvknop og bellis.
Også hyld, caprifolie, brombær, hindbær, gyvel og bjørneklo vokser i området.

Da der i 1884 blev anlagt et vandværk med overfladevand, blev et antal mindre ejendomme og bl.a. sognets præstegård nedrevet, for at mindske forureningen af vandet. Herefter blev hele området tilplantet med løvskov. Vandværket lagde således navn til skoven, som nu er over 100 år gammel.
Vandværket var i brug frem til 1992, hvor det forsynede Frederikshavn med rent drikkevand.

Vejen gennem skoven er meget gammel, den forbinder Bangsbo Hovedgård med Flade Kirke.

Vandreservoiret er nu en stor idyllisk skovsø, hvor ænderne svømmer fredeligt rundt. Vandværksskoven er et populært udflugtsmål for frederikshavnerne.