©  Foto:

Vang Havn

Lille fiskeri- og lystbådehavn. 30 pladser. Gæstesejlere i yder- og midterbassin. Ved den østlige kaj i midterbassinet fortøjes der med stævnen vinkelret på kajen. Havnen betegnes som sikker under alle vindforhold. Havnen har to røde overetfyr i kompasretningen 155 grader, og kan anløbes med vindhastigheder op til ca. 10 sek.meter fra vestlige retninger. Såfremt havnen ikke kan anløbes om natten på grund af vinden er retningsfyrene slukkede. Havnens vestre molespids er mærket med hvid skive på stage. Anduvning anbefales at foregå på kurser fra sydvest indtil vestlig retning indtil en afstand af ca. 0,1 sømil fra den vestlige molespids, hvorefter indsejlingskurs 155 grader benyttes. Der optræder ikke strøm af betydning omkring havnen. I en afstand af ca. 0,4 sømil fra havnen mod syd er en lastemole beliggende, molen rækker ca. 100 meter ud i havet og er afmærket med grønt blink på mole spids. Molen kan ikke anløbes.