©  Foto:

Veggerslev Kirke

Veggerslev kirke er en Romansk kirke bestående af tilhuggede granitkvadre opført omkring år 1200.

Tårn og våbenhus er sen-gotiske tid samtidig med at hovedskibet og korets oprindelige bjælkelofter blev erstattet af krydshvælvinger, 1 i koret, 3 i skibet og tårnhvælvingen danner så et samlet kirkerum.

Våbenhuset ser man kirkens oprindelige indgangsportal bestående af 2 store granitsten med overligger tilhuggede i kanten sikkert af stenhuggermester Horder, som også er mester for døbefonten af den karakteristiske djurslandstype.

Udvendig ved skibets sydøsthjørne er der udvendig indsat et billedkvader forestillende et mandshoved. Inde i kirken op i koret, er et indvendig hul i muren, som oprindelig blot har været tillukket med en låge. Igennem denne låge har de spedalske modtaget nadveren.