©  Foto:

Vejen Kirke

Vejen Kirke ligger lige ud til Hærvejen, Jyllands gamle hovedfærdselsåre. Kirken selv er en nyere model, så tag også et kig på kirkegården overfor - her er du på sporet af den gamle kirke.

Den nuværende kirke er opført i 1896. Da jernbanen til Esbjerg blev anlagt i 1874, udviklede Vejen by sig fra landsby til stationsby. Det kneb med plads i kirken, og indbyggerne i Vejen arbejdede for at få en ny og rummelig kirke.

Den nuværende kirke er opført i nyromansk stil med rødt murværk og skifertag, og er tegnet af arkitekt Vilhelm Ahlmann. Murværket er prydet med enkle bælter af kridtsten, som bryder murfladen. Kirkebygningen består af et langhus med tredelt korparti samt tårn. Der er genbrugt byggematerialer fra den gamle kirke, bl.a. en særpræget portal fra en præstedør med granitrelief og sokkelsten. Farvesætningen er fra en større renovering, der blev afsluttet i 2021. 

Det meste af kirkens inventar er overført fra den gamle kirke. Døbefonten i granit stammer helt tilbage fra den gamle kirkes opførelse. Altertavlen er udformet som en bred rundbuearkade, hvor der i 2021 er tilført nyt billede udført af kirkekunstner Maja Lisa Engelhardt. Stoleværk i enkel skønvirkestil er fra den nye kirkes opførsel. Salmenummertavler er prydet med dele af himlen til den tidligere prædikestol. I de fem forreste stolerækker er der genbrugt udskårne fyldninger fra den gamle kirke. Resten af stolerækkerne er af nyere dato.  

Den gamle kirke
Den gamle romanske kvaderstenskirke blev antageligt bygget omkring 1200, og med sikkerhed nævnt i historiske kilder i 1280. Kirken var placeret i den sydlige ende af den oprindelige landsby, fordi våbenhuset var anbragt mod nord. Bygningen har omfattet skib, kor og senmiddelalderligt tårn samt våbenhus. Den oprindelige altertavle er placeret i den nye kirkes korsarm. Kirkebygningen rummede nogle bygningsmæssige detajler, der er atypiske for området.

Kirkegården
På kirkegården overfor Vejen Kirke er den gamle kirkes grundplan markeret med lave hække og der er en mindesten. Kirkegården rummer en anselig mængde gravsten udført af Niels Hansen Jacobsen samt rester af to gravhøje fra oldtiden, som har været en del af kirkegården. En af dem er indgået i begravelsesarealet, og udgøres i dag kun af en svag forhøjning, der anvendes til urnebegravelser. Den oprindelige kirkegård kan fornemmes på det det nuværende nordøstlige hjørne.

Afstande
Hærvejens vandrerute 0 km
Hærvejens cykelrute 0 km