©  Foto:

Vejlby Kirke

Vejlby Kirkes ældste bygningsdele er koret og skibet fra den romanske periode. Tårnet og våbenhuset er fra senmiddelalderen.

I våbenhuset er indmuret en romansk gravsten, udsmykket med kors, sol, måde og dyrefigur. Den solide egetræsdør mellem våbenhuset og kirken er fra 1531 og udsmykket med foldeværk og kannik Jørgen Samsings våben. Bemærk den meget smukke altertavle fra slutningen af 1400-tallet, som oprindelig har været tre-fløjet og sikkert fungeret som sidealter i Århus Domkirke. Kalkmalerierne er fra 1492.

Åben mandag-torsdag kl. 9-13, samt ved henvendelse til kirketjeneren.