©  Foto:

Vejstrup Kirke

Kirkens ældste del, der stammer fra den romanske stilperiode, er den østlige del af skibet. Muren her er bygget af marksten, men har tilhugne hjørnekvadre. I Middelalderen er det romanske kor nedrevet og et nyt opført i hele skibets bredde. Også denne nybugning er opført i kampesten. Korsgavlen er udsmykket med sengotisk blændinger og trappekamme. I gotisk tid er skibet også forlænget mod vest. Også her er anvendt marksen, dog uden tegl.

Kirken er åben, når graveren er på kirkegården.